Dengue – การป้องกัน

ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคคือหลีกเลี่ยงการโดนยุงที่ติดเชื้อ

หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันแมลงกัด

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงและ stings ที่พบมากที่สุดวิธีที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติและเมื่อได้รับคำแนะนำทางการแพทย์